ಹೂವು ಹೊರಳುವವು

ಹೂವು ಹೊರಳುವವು

ರಚನೆ: ಶ್ರಿ ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ


ಹೂವು ಹೊರಳುವವು ಸೂರ್ಯನಕಡೆಗೆ

ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಬರಿ ಚಂದ್ರನ ವರೆಗೆ

ಇರುಳಿನ ಓಡಲಿಗೆ ದೂರದ ಕಡಲಿಗೆ

ಮುಳುಗಿದಂತೆ ದಿನ ಬೆಳಗಿದಂತೆ ಹೊರ ಬರುಬನು ಕೂಸಿನ ಹಾಗೆ


ಜಗದ ಮೂಸೆಯಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಬಿಡುವನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸರಕು

ಅದಕೆ ಅದರ ಗುಣ ದೋಷಗಳಂಟಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ತೊಡಕು

ಹೂವು ಹೊರಳುವವು…


ಗಿಡದಿಂದುದುರುವ ಎಲೆಗಳಿಗು ಮೊದ ಚಿಗುರು ಆಗಲು ಒಂದೆ ಹದ

ನೆಲದಒಡಲಿನೊಳಗೇನು ನಡೆವುದೊ  ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹನೊ ಕಲಾವಿದ

ಹೂವು ಹೊರಳುವವು…


ಬಿಸಿಲಧಗೆಯ ಬಸಿರಿಂದಲಿ ಸುಳಿವುದು ಮೆಲತಂಗಾಳಿಯು ಬಳಿಗೆ

ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಕಟವನು ಸೂಸಲು ಬಂದೆಬರುವುದಾ ಗಳಿಗೆ

ಹೂವು ಹೊರಳುವವು…


ಸಹಜ ನಡೆದರು ಭೂಮಿಯ ಲಯದಲಿ ಪದಗಳನಿರಿಸಿದ ಹಾಗೆ

ವಿಶ್ವದರಚನೆಯ ಹೊಳಹಿನಲ್ಲಿ ತಂಗೊಳಿಸಿತು  ಕವಿತೆಯು ಹೀಗೆ

ಹೂವು ಹೊರಳುವವು…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s